Exitering

Illustration av Exitering

Då en elektron genom tillförsel av yttre energi lyfts upp från sitt normala tillstånd till ett yttre skal

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP
PC