Samarbete med TeknikCollege

Tillsammans med TeknikCollege vill vi höja ungdomars intresse för industri.

Teknikcollege är en organisation och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög och rätt typ av teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.

Då både TeknikCollege och Manufacturing Guide arbetar för höjd kompetens och samverkan mellan utbildning och näringsliv finns det flera områden att samverka inom.

Se filmen om TeknikCollege.