Samarbete med SUF

Vi och Svenska uppfinnareföreningen vill vi stötta svenska innovatörer

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.

Medlemsföreningarna inom SUF driver egen verksamhet och är ett nätverk av uppfinnare, småföretagare och intressenter som stödjer varandra med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, kunskap och inspiration.

SUF och Manufacturing Guide ser många gemensamma områden och har därför inlett ett samarbete för att ytterligare stötta svenska innovatörer.

Läs mer om SUF

Välkommen till Manufacturing Guide

Vi presenterar teknik & leverantörer för industrins nyckelpersoner

Ta mig till sajten...

... eller titta på vår introduktionsfilm som visats mer än 100 000 ggr.