Kostnadsfritt stöd för idéägare

Registrerad produktidé ger åtkomst till nischat nätverk

Vi har nu lanserat en första version av vår lösning som gör det möjligt att registrera en produktidé och på så sätt få tillgång till vårt nischade nätverk med utvecklare och tillverkare.

Jag vill inte registrera hemligheter! 

Ingen fara, att registrera sin produktidé innebär bara att man mappar upp denna mot ett antal generella kategoriseringar.

Vad är nyttan för mig?

Registrerad produktidé ger dig åtkoms till filtreringsfunktioner som hjälper dig hitta passande Innovationsstödjande leverantörer.

Vad gör ni med registrerad produktidé?

I dagsläget är inga funktioner kopplade till den registrerade produktidén men målet är att bland annat utveckla automatchning mellan din produktidé och leverantörer.

Hur registrerar jag min produktidé?

1. Registrera ett användarkonto och ange "idéägare" som yrkesroll

2. Under "Mitt konto" hittar du fliken "Min produktidé" där du registrerar din produktidé

Respektera leverantörernas krav inför kontakt!

Innan ni kontakter en leverantör skall du säkerställa att deras respektive krav inför kontakt uppfylls.