Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Manufacturing Guide, RISE, SISP och Tillväxtverket driver en förstuide kring möjligheten att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas inom sveriges gränser.

Målet är att utreda hur man genom en generell arbetsmetodik och digitalt verktyg kan stötta innovationsrådgivare och idéägare gå från verifierad produktidé till produktion i samarbete med leverantörer.

RISE fokuserar på att skapa en övergripande arbetsmetodik medan Manufacturing Guide utvecklar en Beta-version av en digitala plattformen där metodiken integreras med matchmaking-verktyg för att identifiera passande leverantörer.

Just nu befinner sig förstudien i slutfasen där vi tillsammans med behovsägarna går igenom och verifierar de lösningsförslag som vi tagit fram.

Som leverantör kommer eftersträvad lösning öppan upp nya möjligheter för er att på ett mer strukturerat sätt få kontkat med idéägare och nya affärsmöjligheter.

Genom att besvara våra två korta leverantörs-enkäter får ni en djupare inblick i vad som är på gång samtidigt som ni kan flagg för oss ifall ni är intresserade av att öka er beläggning genom nya produktidéer. Svaren används som input till projektet för att sätta en plan för vidare utveckling.

Enkät 1 - Nuvarande erfarenheter och engangemang inom innovation

Enkät 2 - Samsyn kring produktutveckling och höja kvaliteten på och filtrera inkommande förfrågningar