Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Genom en förtudie utlyst av Tillväxtverktet genomförd av RISE i samarbete med Manufacturing Guide och SISP har man kunnat konstatera att idéägare och affärsrådgivare saknar ett fungerande stöd att gå från produktidé till produktion inom sveriges gräner.

Utifrån intervjuer och enkätunderökningar har vi skapat ett första utkast av en generell arbetsmetodik och ett digitalt verktyg för match making. Lösninsförslagen presenterats för idéägare, affärsrådgivare och svenska leverantörer vilka verifierat att det skulle vara till stor hjälp.

Med förstudien i ryggen har RISE ihop med Manufacturing Guide och IUC nu påbörjat ett projektet med målet att färdigställa utbildning och digitalt verktyg till en fullt fungerande nivå.

Vi rekommenderar att du som leverantör tar chansen att bidra med din feedback genom våra två frågeformulär för att maximera ert företags nytta av projetresultatet samtidigt som du kan flagga för oss ifall ni är intresserade av att öka er beläggning genom nya produktidéer.

Del 1 - Ert företags kompetens
Del 2 - Ert företags erfarenheter