Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Slutredovisning
I mars slutredovisas vårt pågående Tillväxtverket-projektet ihop RISE och IUC som syftar till att skapa bättre förutsättningar för idéägare och affärsrådgivare att realisera produktidéer genom svenska utvecklare och tillverkare.

IUC : Skarpa case
IUC har varit delaktiga med tre skarpa case där vi inhämtat feedback och stöttat idéägarna i olika faser och utmaningar. 

RISE : Generell utbildning
RISE har fokuserat på att ta fram en generell utbildning som kommer hjälpa idéägarna att gå från koncept-prototyp till fullskalig produktion.

MG : Matchmaking
MG har fokuserat på att skapa specialanpassade funktioner och faktainnehåll för att kunna bygga upp ett nischat leverantörsnätverk med innovationsstödjande leverantörer.

Nischat leverantörsnätverk
Just nu jobbar vi för fullt med att identifiera innovationsstödjande leverantörer och mappa upp dessa mot olika typer av innovationsfakta och kategorier.

För dig som är idéägare eller affärsrådgivare
Genom specialanpassade filtreringsfunktioner baserade på ovan mappning så kommer vi göra det lättare för dig att identifiera potentiella samarbetspartners som kan hjälpa dig realisera din produktidé.

För dig som är leverantör
Det finns många utmaningar med att stötta idéägare vilket gör att många stängt denna dörr. Genom våra lösningar så hjälper vi till att höja kvaliteten på inkommande case genom att bland annat att låta er ställa uppfyllnadskrav inför kontakt.

Under uppbyggnaden av detta nischade leverantörsnätverk så erbjuder vi följande kraftigt rabatterade upplägg för att snabbt kicka igång och börja leverera nytta till båda idéägare/rådgivare och svensk industri.