Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Manufacturing Guide, RISESISP och Tillväxtverket driver en förstuide kring möjligheten att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas inom sveriges gränser.

Målet är att ta fram Beta-versioner av en generell arbetsmetodik och digitalt verktyg som stöttar innovationsrådgivare att tillsammans med idéägaren initiera och driva teambaserad produktutveckling.

RISE fokuserar på att skapa en övergripande arbetsmetodik medan Manufacturing Guide utvecklar den digitala plattformen där metodbeskrivningen integreras med verktyg och sökfunktioner.

Just nu pågår en bred behovsinventering för att inhämta feedback från tillverkande industri, innovationsrådgivande instanser och idéägare. Bland annat så har en enkät gått ut till drygt 1 000 leverantörer i syfte att lyssna till deras erfarenheter och behov samt genomföra en första kartläggning av "innovationsintresserade" leverantörer.

Är ni ett företag som vill samarbeta med innovatörer för att ta deras idéer från papperet till produktion?
Börja isf med att genomföra enkäten så finns ni med i rullarna inför det fortsatta arbetet.

Till enkäten