Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Genom en förtudie utlyst av Tillväxtverktet genomförd av RISE i samarbete med Manufacturing Guide och SISP har man kunnat konstatera att idéägare och affärsrådgivare saknar ett fungerande stöd att gå från produktidé till produktion inom sveriges gräner.

Utifrån intervjuer och enkätunderökningar skapades ett första utkast av en generell arbetsmetodik och ett digitalt verktyg för match making. Lösninsförslagen har presenterats för idéägare, affärsrådgivare och svenska leverantörer vilka verifierat att lösningarna skulle ge positiva effekter för svenks industris konkurrenskraft inom innovation.

Med förstudien i ryggen jobbar vi på Manufacturing Guide nu vidare tillsammans med RISE och IUC för att bygga upp utbildning samt leverantörsnätverk med specialanpassade filtreringsfunktiner till en fullt fungerande nivå.

Ifall du representerar en leverantör som är intresserade av att involveras i utvecklinge och/eller produktion av nya produktidéer så har du nu ett unikt tillfälle att påverka lösningen samt identifiera nya affärsmöjligheter genom detta kraftigt rabatterade erbjudande.

FÖRTYDLIGANDE : De tjänster och utbildningar som tas fram kommer vara kopplade till kostnader för de olika användarna för att täcka löpand drift och fortsatt utveckling av innehåll och funktioner.  Genom att samarbeta med potenteilla användare av systemet så siktar vi på att utveckla innehåll och lösningar som levererar värden som överstiger dessa kostnader.