Innovationsprojekt

Förbättrade förutsättningar för svenska produktidéer

Nu initierar Manufacturing Guide ett projekt ihop med RISESISP och Tillväxtverket för att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas inom sveriges gränser.

Projektet kommer leda till en arbetsmodell och digitalt verktyg som stöttar innovationsrådgivare att tillsammans med idéägaren initiera och driva teambaserad produktutveckling.

Som första steg så kommer en bredare behovsutredning att genomföras för att inhämta feedback från tillverkande industri, innovationsrådgivande instanser och idéägare.

Är ni ett företag som vill samarbeta med innovatörer för att ta deras idéer från papperet till produkter som belägger svensk industris maskinpark? Tveka inte att höra av er till oss så att vi kan lyssna till era idéer och behov som input till projektet.

Anmäl intresse