Fördjupat samarbete med Produktionsänglar

Manufacturing Guides innovationshubb blir stöd för match making

Produktionsänglar är ett program utvecklat av Södertälje Science Park och KTH med syfte att skapa bättre förutsättningar för prototyper att ta sig till fullskalig produktion.

Detta uppnås genom specialanpassad coachning för både idéägaren och leverantören med målet att möjliggöra produktion av nya produkter i liten skala som sedan kan skalas upp för att bibehålla jobb och stärka svensk industris konkurrenskraft.

Upplägget förutsätter att man kan matcha goda produktidéer med passande leverantörer vilket MG nu ombetts lösa genom sin innovationshubb.

Ett leverantörskluster för Produktionsänglar är därför under uppbyggnad på MG. Hit kan Innovationsstödjande leverantörer ansluta sig för att visa att de finns tillgängliga vilket underlättar för Produktionsänglar att skapa lämpliga team kring nya produktidéer.

Är ni en utvecklare eller tillverkare som är intresserad av att involveras i nya produktidéer?
Signa upp som Innvationsstödjande Leverantör!