Allt fler signar för innovationslösning

Kostnadsfritt stöd för affärsrådgivare fyller ett tomrum

I april 2020 lanserades Manufacturing Guides (MG) lösning för att matcha produktidéer med leverantörer.

Med redan över 90 anslutna leverantörer och signade samarbetsavtal med ett växande gäng affärsrådgivande organisationer (se lista) har satsningen fått en rivstart.

Överbrygger dödens dal

Under 2019 genomfördes ett projekt av MG, RISE, UIC och SISP vilken visade på ett stort behov av en lösning som skapar bättre förutsättningar för att lyckas gå från prototyp till serieproduktion inom sveriges gränser.

Detta steg har fått så pass många produktidéer att gå under att den fått benämningen "Dödens dal" vilket den inbäddade lösningen på MG nu adresserar.

Enkel men effektiv lösning

I systemet så mappar leverantörer upp sig mot innovationsspecifika kategorier vilket, genom specialanpassade filtreringsfunktioner, hjälper användarna identifiera lämpliga utvecklare och tillverkare.

Förutom att lyfta fram erfarenheter och tjänster kopplat till innovation så kan leverantörerna även välja bland generella krav inför kontakt för att ytterligare höja kvaliteten på inkommande case.

Med detta som grund är MG på god väg att bli ett ekosystemet för att matchning av produktidéer med leverantörer.

Signa upp för kostnadsfri åtkomst!

Som så många affärsrådgivande organisationer redan uttryckt sig så är det en "no-brainer" att signa upp sig mot lösningen :)

- - -

Öppnar nu även upp för idéägarna 

Idéägare ges nu åtkomst till systemet genom att registrera och mappa upp sin produktidé mot samma innovationsspecifika kategorieringar vilket öppnar upp för framtida automatchning.