2. Systemintegrering

Manufacturing Guide utvecklar den digitala plattformen där områden att beakta integreras med verktyg och sökfunktioner.

Illustration av Systemintegrering

Utifrån den initiala behovsinventeringen har ett antal Alfa-versioner utvecklats. Dessa ligger som grund i det fortsatta arbete med verifiera och vidarutveckla en beta-version av hela systemet.

Bäddat för effektiv lärandeprocess
Då metodik och system integreras på en och samma plattform, som stöttar en mängd olika typer av innovationsrådgivare, så får vi en mycket effektivt lärandeprocess då input i form av nya lärdomar från användarna föder vidareutvecklingen av innehåll och systemfunktioner som omedelbart når övriga användare.

Status Alfa-version
Under respektive delkapitel presenteras de områden som valts ut för att ta fram en första uppsättning Alfa-versionerna.