3.1.3 Signering sekretessavtal

Leverantörs inställning till att signera sekretessavtal

 

Öppen för signering

Leverantören ör öppen för att signera sekretessavtal

Signerar ej

Leverantören har en intern policy eller annan orsak som gör att sekretessavtal ej är aktuellet för signering