2.1 Presentation av metodik

"Områden att beakta" läggs initialt upp på Manufacturing Guide för att enkelt kunna integreras med befintliga och specialanpassade funktioner på sajten.

Illustration av Presentation av metodik

För att kunna stötta en bred uppställning behovsägare så kommer generiskt innehåll och funktioner att tas fram som kan fungera parallellt med idéägarens eller innovationsorganisationens egna arbetsmodeller.

Förutom sidor med med övergripande information så kommer även ett antal specifika "Områden att beakta" beskrivas där idéägare ges insikt i respektive områd genom:

  • Generell beskrivning av området
  • Beskrivninga av olika behovsägares utmaningar inom området
  • Vanliga utmaningar
  • Förslag på sätt att tackla utmaningarna
  • Direktkoppling till relevanta leverantörer i MGs register
  • Länkar till interna och externa checklistor, verktyg, databaser etc.