3.2 Områdesstatus

Genom ett integrerat arbetsdokument hjälper vi idéägaren att jobba strukturerat och bibehålla en helikoptervy.

Illustration av Områdesstatus

För var och ett av de specifika områdena kommer ideägaren att kunna ange:

  • Områdets mognadsgrad
  • Fritextnoteringar
  • Uppgifter
  • Nätverk
  • Egna länkar
  • etc

Genom en summerad överblick få idéägaren en helikoptrevy över statusen för vardera område vilket underlättar för långsikigt planering och systematiserat arbete med sitt utvecklingsteam.

Status Alfa-version
Existerande Alfa-version tillåter idéägaren ange mognadsgrader för respektive område.

Vidare utveckling
Lösningen presenteras nu för berörda användare för att verifiera basfunktionaliteten och inhämta ytterligare feedback inför utveckling av Beta-versionen.