3.1 Metodpresentation

Beskrivningen av metodiken läggs initialt upp på Manufacturing Guide för att enkelt kunna integreras med befintliga och specialanpassade funktioner på sajten.

Illustration av Metodpresentation

För att kunna stötta en bred uppställning behovsägare, som ofta jobbar efter egna arbetsmodeller, så kommer en generisk arbetsmetodik att tas fram.

Baserat på detta så kommer en standardiserad uppställning av innehållet i metodiken att eftersträvas för att ge ett stöd som är lättöverskådligt och enhetligt samt lätt att underhålla och uppdatera.

Förutom generella sidor med allmän information så kommer systemet även hantera och presentera specifika områden som en idéägare bör utreda såsom tex regulativa krav. Dessa områden kommer få fasta underrubriker för att ge ett standardiserat upplägg för beskrivande texter och länkar.

Exempel på underrubriker som identifierats är:

  • Generell beskrivning av området
  • Beskrivninga av olika behovsägares utmaningar
  • Vanliga fallgropar
  • Förslag på sätt att tackla utmaningarna
  • Relevanta leverantörer i MGs register
  • Länkar till interna och externa checklistor, verktyg, databaser etc.