2.2.5 Leverantörers krav

Genom att låta leverantörerna ställa krav på idéägare inför kontakt så sänka tröskeln att "våga" erbjuda sin expertis.

Illustration av Leverantörers krav

Projektet har kunnat identifiera ett antal återkommande krav som leverantörer vill kunna ställa mot idéägare/innovationsrådgivare inför kontakt.

Metodiken skall beskriva innebörden av dessa krav för att ge idéägare, innovationsrådgivare och leverantörer en gemensam förståelse kring dessa och på så sätt skapa bättre förutsättningar att initiera ett samarbete.

Exempel på krav som identifierats är:

  • Stöttad av innovationsrådgivare
  • Affärsplan
  • Verifierad marknad/kund
  • Existerande kunder
  • Existerande protytyp
  • etc.

Genom att låta leverantörerna ange sina krav i sin företagsprofil på MG kan idéägare filtrera fram kontaktbara leverantörer. Samtidigt får idéägaren insikt i vilka kravområden som bör prioriteras för att "låsa upp" så många leverantörer som möjligt, alternativt låsa upp en specifik leverantör man ser som extra intressant.

Status Alfa-version
Existerande Alfa-version möjliggör registrering/filtrering av några grundläggande baskrav.

Vidare utveckling
Lösningen presenteras nu för berörda användare och leverantörer för att verifiera basfunktionaliteten och inhämta ytterligare feedback inför utveckling av Beta-versionen.