2.1.3 Leverantörer

Leverantörer som genom sina expertkunskaper inom produktutveckling, produktionsteknik och/eller produktionskapacitet kan stötta idéägaren.

Vi har kunna identifiera tre huvudtyper av leverantörer som vi vill engagera i att stötta ideägare och innovationsrådgivare:

  • ​Produktutvecklare
  • Prototyptillverkare
  • Legoleverantörer

En och samma leverantör kan inneha en eller flera av dessa roller.

I följande underkapitel redogör vi för var en en av dessa gruppers utmaningar samt ett sammanfattande kapitel som ger en överskådlig behovsbild för leverantörerna kopplat till föreslagna lösningar.