2.2.4 Innovationskluster

Innovationsrådgivande organisationer ges möjlighet att registrera sitt kluster på Manufacturing Guide

Illustration av Innovationskluster

Genom att låta innovationsorganisationer importera listor över sina befintliga leverantörskluster till MG så öppnas nya möjligheter upp då de ger åtkomst till våra specialanpassade filtreringsmöjligheter.

Klusterägaren styr vem som får tillgång till dessa kluster. Här finns stor potential att öka samverkan både inom och mellan olika innovationsorganisationer för att snabbare identifiera och introduceras till passande leverantörer.

Status Alfa-version
Existerande Alfa-version möjliggör registrering och presentation av kluster. I dagsläget tillåts endast klusteradministratören själv visa och filtrera inom klustret.

Vidare utveckling
Lösningen presenteras nu för berörda användare för att verifiera basfunktionaliteten och inhämta ytterligare feedback inför utveckling av Beta-versionen.