2.2.3 Innovationsfilter

Genom att tagga "innovationsintresserade" leverantörer i MGs register skapas nya matchmaking-möjligheter.

Illustration av Innovationsfilter

Vår projektanpassad enkät hjälper oss identifiera, kategorisera och registrera innovationsintresserde leverantörer i MGs företagsregister.

Som inloggad "Innovationsrådgivare" får man åtkomst till specialanpassade filtreringsfunktioner som, ihop med MGs generella filtreingsmöjligheter, kommer ge ett kraftfullt verktyg att identifiera och initiera kontakt med passabde leverantörer.

De leverantörer som vill taggas som "Innovationsintresserade" i MGs system kommer behöva ta en Crash-course i metodiken för att förstå innebörden av att gå in i denna roll samt för att skapa samsyn kring den övergripande metodiken. Övriga sätt att höja kvaliteten på de som vill tillhandahålla sina tjänster är under utredning.

Status Enkät
Innovationsintresserade leverantörer registreras löpande utifrån besvarade enkäter med målet att identifiera 50 leverantörer som kommer fungera som fokusgrupper inom olika leverantörskategorier.

Status Alfa-version
Existerande Alfa-version möjliggör kategoriseringen av "innovationsintresserade" leverantörer samt tillåter inloggade med rollen "Innovationsrådgivare" filtrera bland dessa.

Vidare utveckling
Lösningen presenteras nu för berörda användare och leverantörer för att verifiera basfunktionaliteten och inhämta ytterligare feedback inför utveckling av Beta-versionen.