3.6 Enskilda experter

Det finns privatpersoner som sitter på rätt kunskaper och erfarenheter

Illustration av Enskilda experter

Det finns en stor vinning med att hjälpa idéägarna hitta specifika personer som skulle kunna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Freelancers
Numera erbjuder allt fler privatpersoner sin kunskaper och tjänster som freelansare i och med nya faktureringstjänster som tillåter privatpersoner att sälja tjänster utan att äga ett eget bolag. Det saknas dock stöd för idéägare att identifiera dessa utanför sitt eget nätverk.

Andra idéägare
De allra flesta produktidéer står inför produktionstekniska utmaningar som tidigare idéägare redan genomgått. Få idéägare har "turen" att träffa på en person med passande erfarenhet. Även här skulle ett stöd behövas för att idéägaren skall kunna få kontkat med erfarna personer som har stor potential att kort ner utvecklingstid och minimera produktionskostnader.

Status Alfa-version
Detta område ryms dock inom den existerande projektbudgeten men vi tar höjd för möjliga lösnigar för att enkelt kunna utveckla funktionen i framtiden. Lösningen kommer baseras på matchmaking-funktionen som nu utvecklas mellan idéägare och leverantörer.