3.1.4 Ej bindande rådgivning

Allmän rådgivning kring en produktidé

 

Med "Ej bindande" menas att leverantören erbjuder rådgivning, via telefon eller under fysiskt möte, utan att ställa krav på att mottagaren skall anlita leverantören för att utföra föreslagen aktivitet.

Kostnadsfritt första möte

Leverantören bidrar med konkret rådgivning utan debitering.
Sker ofta i ett absolut första skede för att ge idéägaren grundläggande feedback samt för att erhålla mer kunskap om produktidén inför ev fortsatt inblandning från leverantörens sida.

Rådgivning mot timdebitering

Leverantören ger, mot en timdebitering, feedback och råd för utredning/utveckling av en produktidé.

Rådgivning mot fast pris

Leverantören ger, mot en fast kostnad, feedback och råd för utredning/utveckling av en produktidé.
Genomförs förslagsvis utifrån en konkret handlingsplan med tydligt mål uppdelat i flera mindre delmål.