IINDEP - Projektintroduktion

Genom ett samarbete mellan Tillväxtverket, RISE och Manufacturing Guide utvecklas en arbetsmodell och ett system för att tillhandahålla ett verktyg som skapar bättre förutsättningar för idéägare att ta sina idé till fullskalig produktion genom svenska produktutvecklare och tillverkare.

Målet är att stärka svensk industris konkurrenskraft och samtidigt skapa nya arbetstillfällen inom industrin.

Parallellt med andra metodiker

Verktyget är utformat för att fungera parallellt med existerande arbetsmodeller och affärsplaner som idéägare ofta redan jobbar i genom innovationsrådgivande organisationer.

Metodik och system i symbios

Metodiken är en avskalad och anpassad version av Kaj Polloks "Berget" vilket ger en god överblick och möjliggör ett systematiserat arbetssätt.
Systemet som är integrerat i metodiken består av funktioner och innehåll på Manufacturing Guide.

Vi stöttar innovationsrådgivaren...

Som innovationsrådgivare kan du ansöka om konto för att få tillgång till specialanpassade funktioner som hjälper dig i ditt arbete med att stötta idéägare.

... idéägaren ...

Som idéägare så kan du via din innovationsrådgivare tilldelas ett konto som ger dig tillgång till verktyg som hjälper dig ta din produktidé till fullskalig produktion.
Här ha statusdokumentet en central roll för att ge en helikoptervy över utvecklingen. 

... och leverantören som vill engagera sig i nya produktidéer

Kontakt oss på Manufacturing Guide så lägger vi upp och kategoriserar ert företag så att ni kan bli upptäckta av passande idéägare genom våra innovationsregister. Genom vårt system sätter ni kraven på vad som skall vara uppfyllt innan någon initierar kontakt med er.