Exponeras genom våra Quiz

Unik kanal för er att nå ut till relevanta mottagare inom både industri och akademi!

Här kan du testa våra Quiz.  Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

Två Huvud- och Fyra Medsponsorer

Varje Quizområde rymmer två huvudsponsorer och fyra medsponsorer

Exponering på Landningssida

Varje Quiz har en egen landningssida där Sponsorer får en framträdande exponering

Exponering på Quiz-korten

Sponsorerna exponeras på vardera Quiz-kort i vårt Quiz-kartotek

Exponering på resultatsidan

Sponsorerna exponeras på resultatsidan för vardera Quiz

Exponering på kopplade fackord

Huvudsponsorer lyfts även fram under fackord kopplade till Quizen

Veckovis lansering och spridning

Quizen marknadsförs genom nyhetsbrev, banners och sponsrade sociala inlägg