Exponeras genom våra Quiz

Unik kanal för er att nå ut till relevanta mottagare inom både industri och akademi!

Här kan du testa våra Quiz.  Kontakta oss för mer information.

Två Huvud- och Fyra Medsponsorer

Varje Quizområde rymmer två huvudsponsorer och fyra medsponsorer

Exponering på Landningssida

Varje Quiz tilldelas en egen landningssida där Sponsorer får en framträdande exponering

Exponering på Quiz-korten

Sponsorerna exponeras på vardera Quiz-kort i vårt Quiz-kartotek

Exponering på kopplade fackord

Huvudsponsorer lyfts även fram under fackord kopplade till Quizen

Exponering på resultatsidan

Sponsorerna exponeras på resultatsidan för vardera Quiz

Veckovis lansering och spridning av Quiz

Quizen marknadsförs genom nyhetsbrev, banners och sponsrade sociala inlägg

Registrerade Quiz-resultat

Användarna kan jämföra sig med andras resultat samt skicka utmaningar

Abonnemang ingår

Genom Bas- alt. Premiumabonnemanget får ni även god exponering på vår sajt