SUPPLIER MEMBERSHIP

Supplier membership

FeatureBasePremium
 
Business presentation
Business presentation
 
Highlight your opportunities
Highlight your opportunities
 
Be exposed next to methods
Be exposed next to methods
 
Show your network
Show your network
 
Free year by recruiting
Free year by recruiting
 
Reward through dedication
Reward through dedication
 
Prioritized exposure
Prioritized exposure
 
 
 
 
Price full year (ex. VAT)
Price full year (ex. VAT)
2.500SEK
3.500SEK
 

*30% discount with code from Metallic Materials SIO 

See exemple of a full company presentation

Leverantörsmedlemskap förklarande puffar

Business presentation

Concise and informative presentation of your company.

List your opportunities

List your manufacturing methods and we will guide our users to you.

Be exposed next to methods

Ads next to method presentations that you master.

Show your network

Show your network's joint opportunities to show your full potential.

Free year by recruiting

Recruit new members through your own promotion code and get up to three years free Premium Membership.

Reward through dedication

Increase your exposure by providing method facts and product images.

Prioritized exposure

Increase your company's exposure in search results and next to methods.

Finns dina möjligheter presenterade?

Nya företags möjligheter importeras löpande till registret vilket gör att du redan nu kanske hittar ditt företag med nyckeltal från SCB kopplat till en eller flera bearbetningsmetoder. 

Som inloggad kan du via Mitt konto kostnadsfritt koppla ert företag till din användare.

Ifall du registrerar ett relevant organisationsnumret som ej finns i vårt register sedan tidigare så kompletterar vi upp med SCB-uppgifter och ett par av era bearbetningsmetoder inom kort.

Welcome to Manufacturing Guide

We are developing a portal for technology and competence transfer.
All content has not yet been translatet into English.

USER
Here you will find useful information about manufacturing and suppliers. Materials is coming up.

SUPPLIERS
Through us you reach out with your strengths and opportunities to create new business relationships.