HAZ

Står för Heat Affected Zone vilket är det område i en metall som påverkas av en lokal upphettning

Vid tex svetsning och termisk skärning så värms metallen upp kraftigt i ett lokalt område. Beroende på tex typ av bearbetning och metallens värmeledningsförmåga så varierar maxtemperaturen och avsvalningshastigheten vilket inte bara påverka zonens mikrostruktur utan kan även skapa inre spänningar, mikrosprickor och försämrat korrosionsmotstånd vilket ökar risken för brott.

Generellt kan man säga att ju snabbare bearbetningsprocessen är desto mindre blir den påverkade zonen.

 

Dictionary